ALU disky - jak nakupovat


734 278 888
Zavolejte nám
7:00 - 20:00
Každý pracovní den
info@superdisky.cz
Zeptejte se nás
ALU disk BBS

Obchodní podmínky

1. Prodávající a kupující spotřebitel nebo podnikatel

          Prodávajícím je  společnost KAJA –TRADING spol. s r.o.  s provozovnou  Nádržní 15, 150 00 Praha 5 a se sídlem  Renoirova 650, 152 00 Praha 5,  IČ: 49824392, DIČ: CZ49824392, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze, oddíl C, složka 32538, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a dodává výrobky nebo poskytuje služby kupujícímu.

         Zákazník je podle platné právní úpravy rozlišen na kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele, který není spotřebitelem. Kupující spotřebitel jedná nebo uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Za kupujícího podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

        Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem.

2. Nabízené zboží

          Obrázky nabízeného zboží jsou ilustrační. Provedení jednotlivých disků kol  se může u různých velikostí, roztečí šroubů a dalších parametrů lišit. Nabízené disky kol a jejich příslušenství vyžadují odbornou montáž a kontrolu a údržbu v pneuservisu nebo autoservisu. Nabízené lité disky kol  a příslušenství  nejsou určeny pro sportovní a soutěžní účely. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.

          Kupující bere na vědomí, že neohleduplné a nepřiměřené zacházení s nabízeným zbožím, jakož i jeho použití v rozporu s návodem k použití (který může stanovit další způsoby údržby a zacházení, případně jiné povinnosti a omezení), může způsobit jeho nevratné poškození, jakož i poškození dalších součástí vozu a ohrožení majetku, zdraví a života posádky a dalších účastníků silničního provozu. K poškození litého disku kola může dojít zejména jízdou po nevyhovující a nekvalitní silnici, najetím na obrubník, v myčce aut s vystupujícími vodícími pásy apod. Je nutno vždy přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky, zejména s ohledem na nerovnosti (výtluk, propadlý kanál, obrubník, kámen nebo jiný předmět na silnici apod.) Toto platí zejména u pneu s nižším profilovým číslem a disků s menším počtem paprsků. Elektrony jsou náchylné k deformaci v důsledku nárazu. Lité disky kol spolu s pneumatikami o výšce boku pneu (profilovém číslu) 40 již vyžadují ohleduplnou jízdu na méně kvalitních komunikacích. Zejména projetí ostrých příčných nerovností, výtluků nebo děr v asfaltu může způsobit deformaci disku, aniž by se jednalo o výrobní vadu elektronu. Lité disky kol spolu s pneumatikami o výšce boku pneu (profilovém číslu) 35 a nižším je možno používat pouze na kvalitních komunikacích bez nerovností v povrchu, bez výtluků a děr.

          Hodnota ET u litých disků kol je určena dle přesných aplikací pro daný typ vozu, které poskytují výrobci disků. Hodnoty vhodného ET se u různých výrobců a typů disků mohou pro konkrétní typ vozu mírně lišit. Pokud je u elektronu napsáno "Úpravy!", je možné, že jeho použití bude vyžadovat úpravy blatníků případně další úpravy na vozidle. Takové kolo může být buď moc velké, široké nebo má příliš nízké ET (=je příliš ven směrem z blatníku). Záleží také na šířce použité pneumatiky. V takovém případě neexistuje žádná schválená velikost pneu pro daný elektron a auto, která by šla použít bez úprav blatníku. Veškerá doporučení litých disků kol a pneumatik se týkají neupravených vozidel s originální tovární sériovou výbavou. Případné dodatečné úpravy vozidla je nutné při objednávce napsat do Poznámky - Další údaje k Vašemu vozu.

           Kupující bere na vědomí, že nový rozměr disku kola je třeba zapsat do technického průkazu (dále jen TP), pokud tam již není uveden, a to s pomocí prodejcem vystaveného typového listu. Na vozidlo je možno namontovat jen schválené disky kol, pneu a příslušenství. Záruka na vozidlo není zápisem nových disků kol do TP v žádném případě dotčena a není třeba souhlas výrobce vozidla. Typový list spolu s dalšími potřebnými dokumenty může kupující objednat (pouze) spolu s objednávkou disku kola na našem webu.

            Pokud kupující kupuje disky kola, jejichž rozměr není uveden v TP vozidla, na které jsou určena, a současně s nimi neobjedná Typový list, má se za to, že jejich rozměr je již v TP vozidla uveden nebo jsou určena k individuálnímu schválení ve zkušebně (DEKRA, TÜV Süd) a prodávající se nezabývá ověřením možnosti jejich zapsání.

3. Objednávka a kupní smlouva

         Je-li kupujícím spotřebitel, nabídkou a návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění zboží dodavatelem na stránky www.superdisky.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, s následným potvrzením na kupujícím zadaný e-mail. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu včetně cen lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je nadto oprávněn až do odeslání objednávky měnit osobní údaje, které vyplňoval v objednávkovém formuláři.

      Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení souhlasu (potvrzení objednávky) prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

        Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že na ně byl dostatečným způsobem upozorněn a že s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy zboží již nelze dodat nebo se podstatným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

4. Termín dodání

         Pokud je zboží skladem v ČR, dodací doba je obvykle 1-7 pracovních dnů. Pokud je zboží skladem u výrobce, dodací doba je obvykle 3-10 pracovních dnů. Pokud zboží není vyrobeno, bude předběžná dodací doba sdělena zákazníkovi individuálně. Společnost  KAJA – TRADING, spol. s r.o. si s ohledem na vytíženost kamionů od jednotlivých výrobců vyhrazuje právo na změnu dodacího termínu. Termíny dodání uváděné u jednotlivých kol jsou nezávazné. Mají informační charakter a podléhají potvrzení.

5. Převzetí

       Objednané zboží je možno převzít buď osobně na adrese Nádražní 15, Praha 5 nebo objednateli  bude  doručeno přepravní službou na adresu dle jeho dispozic. Doporučujeme zboží ihned po převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat. Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a ihned nás informujte. Pokud zjistíte, že zboží uvnitř zásilky je mechanicky poškozeno, ihned nás o tom informujte. Zboží je při přepravě pojištěno pro případ poškození a podmínkou uznání náhrady za škodu u přepravní služby je nahlášení do 3 dnů od převzetí kupujícím!

6. Doprava zdarma

        Při objednávce disků kol, s platbou předem bankovním převodem nehradí kupující žádné náklady na dopravu v rámci EU a cenu dopravy uhradí prodávající. U všech ostatních způsobů platby bude kupujícímu připočteno dopravné, případně doběrečné ve výši uvedené u každé konkrétní objednávky v nákupním koši na těchto webových stránkách.

7. Úhrada

             Kupující může uhradit cenu zboží platbou v hotovosti při převzetí zboží (osobní odběr, dobírka), platbou předem - převodem na účet, nebo platbou platební kartou. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti KAJA – TRADING, spol. s r.o. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že k ceně některých litých disků kol je třeba pro určité typy vozů připočítat cenu za tzv. adaptéry neboli podložky pod lité disky kol pro snížení ET. Cena adaptérů je uvedena v katalogu  vždy  za sadu 4 ks a o nutnosti jejich použití bude kupující informován prodávajícím před objednáním  zboží.

8. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

          Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem, má kupující-spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to písemně na adrese KAJA –TRADING spol. s r.o.

        Při odstoupení musí kupující-spotřebitel nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, návodu, případných dalších dokumentů, veškerého dodaného příslušenství a nejlépe v původním obalu, poslat zpět ve lhůtě do 14 dní ode dne, kdy spotřebitel oznámil, že odstupuje od smlouvy. Rozhodující je datum odeslání poslední součásti zboží. Prodávající vrátí kupujícímu odpovídající částku v zákonem stanovené lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy způsobem, na kterém se oba dohodnou nebo způsobem, jak částku obdržel. Pokud zboží nebylo vráceno v původním obalu, může prodávající dle zákona účtovat kupujícímu náklady na nové zabalení zboží. Pokud zboží nese známky užívání, které by snížilo jeho hodnotu, může prodávající dle zákona strhnout kupujícímu částku za opravu nebo čištění. Neposílejte zboží zpět na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

     Společnost KAJA –TRADING spol. s r.o.  si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy před dodáním zboží. Zaplacená záloha se v takovém případě vrací zákazníkovi v plné výši. Společnost KAJA –TRADING spol. s r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody vzniklé opožděným  dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

         Náklady na dodání zboží uhrazené kupujícím musejí být vráceny jen do výše nejlevnějšího způsobu dopravy, který prodávající pro dodané zboží nabízí! Přepravní náklady na vrácení zboží hradí dle platné právní úpravy kupující-spotřebitel.

10. Kdy nelze odstoupit od smlouvy

         Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, na zboží, které bylo vyrobeno na zakázku nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

        Při objednávce speciálního nebo exkluzivního zboží vyráběného na zakázku nebo upravovaného na míru dle přání kupujícího, je prodávající navíc oprávněn požadovat předem nevratnou zálohu ve výši až 50% z celkové ceny objednávky dle exkluzivity zboží.

11. Ochrana osobních údajů

         Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

          Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

12. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků

                 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám.

13. Reklamační řád

         Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Pokud není záruční list vystaven, postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.

13.1. Jakost při převzetí

        Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc není při převzetí vadná a má vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsou pro danou věc obvyklé nebo je prodávající uvádí v reklamě, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že je věc v odpovídajícím množství, míře a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

13.2. Práva z vad zboží

          Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

        Projeví-li se vada v prvním půl roku po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou nebo odstranění vady. Nelze požadovat výměnu věci, pokud by tato byla z povahy věci neúměrná a kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit například opravou. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

       Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

13.3. Omezení záruky

           Právo z vadného plnění (nárok na uplatnění záruky) kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, nevhodnou údržbou, neodbornou montáží nebo uvedením do provozu nebo neodborným zacházením, mechanickým poškozením, opotřebením věci způsobeným jejím obvyklým užíváním, poškozením věci v důsledku vystavení nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

13.4. Uplatnění reklamace

          Při uplatnění reklamace je třeba vyplnit reklamační formulář (zápis o reklamaci).

        Zboží máte možnost doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou (ne na dobírku, nezapomeňte zásilku pojistit proti poškození). Reklamované zboží musí být čisté. Velké znečištění zboží může být důvodem k odmítnutí přijetí k reklamaci. Pokud reklamujete kola, je třeba z nich odstranit součásti, které nebyly zakoupeny u nás.

        Z provozních důvodů není možno po dobu reklamace zapůjčit kupujícímu náhradní zboží. Prodávající nehradí kupujícímu jeho poplatky z pneuservisu ani jiné poplatky spojené s jeho manipulací se zbožím.

13.5. Lhůty

          Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

         Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

15. Závěrečná ustanovení

          Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

         Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Rychlý kontakt

Kaja-Trading spol s.r.o.
Mobil 734 278 888
e-mail info@superdisky.cz

Adresa:
Nádražní 15/1272, Praha 5, 152 00

Novinky na e-mail

Přejete si abysme Vám občas poslali novinky z našeho webu?

Zadejte Váš e-mail:

Created by Studio Adler 1998-2017 | A | e-mail: info@superdisky.cz
Naši partneři: autopes.cz | katalog.autopes.cz |